Pátrání - vyhledávání předků

Pátrá se po ... Hledání předků na stránkách České genealogické a heraldické společnosti v Praze
Rod - Clan aneb "Po stopách předků" - databáze rodových příjmení
Genea - pátrání po předcích
Informace o matrikách

www.nacr.cz
Fondy a pomůcky - digitalizace - konskripce pobytové přihlášky pro Prahu 1850-1914

www.ancestry.com
www.genealogy.com
www.familytreemaker.com

Archivy v České republice :
www.mvcr.cz/archivy
www.cesarch.cz/adresar.htm
www.mvcr.cz/agenda/labyrint/archivni.html
Vyhledávání v archivních fondech a sbírkách v České republice

Archivy v cizině :
Adresy archivů na Slovensku
Kriegsarchiv Vídeň
Staatsarchiv Vídeň


Tyto stránky se snažím průběžně doplňovat,
nyní se mi už to však vzhledem k pracovnímu vytížení bohužel daří pouze namátkově.