O mé osobě

 

Jmenuji se

Arnošt Drozd.

Narodil jsem se v květnu roku 1976 v Zemské porodnici v Praze Jitce Věnceslavě Drozdové, roz. Rakové
a Arnoštu Jiřímu Drozdovi
. Od července roku 2006 jsem šťastně ženatý s Markétou Drozdovou, roz. Postřihačovou.
V lednu roku 2008 se nám narodil syn Arnošt Kryštof a v prosinci roku 2009 syn Alfréd Tomáš.
Mám o dva roky mladšího bratra
Jiřího.

Erb rodu Drozdů (von Drost). Blason: Modrý štít zeleně lemovaný s červenou patou, v níž zlaté litery AGD, oddělenou zelenou krokví, na níž dvě stříbrné holubice čelem k sobě. Nad turnajskou přilbicí helmovní korunka s klenotem: stříbrná holubice s olivovou snítkou v zobáku. Přikryvadla: modro-červená.

Podle rodinné tradice pocházím ze starého šlechtického rodu von Drost(-e), původem z Vestfálska, o kterém jsou již první písemné zmínky ve 12.století (1100), dosáhli jsme hraběcího stavu. Před cca 200 lety jsme se usadili v Čechách,
v Praze a okolí, zejména z důvodů profesních a politických.

Absolvoval jsem v roce 1994 Střední průmyslovou školu stavební ve Zborovské ulici (v roce 1993 přesídlenou a přejmenovanou na SPŠ stavební Josefa Gočára) v Praze a v roce 2002 jsem byl promován stavebním inženýrem na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze (obor Pozemní stavby a konstrukce, modul Projektování pozemních staveb). V současné době pracuji jako samostatný projektant pozemních staveb v projektovém ateliéru.

Jsem členem Heraldické společnosti v Praze , České genealogické a heraldické společnosti v Praze a jejího Správního výboru (zde mám na starosti heraldiku) , Klubu pro českou heraldiku a genealogii , Moravské genealogické a heraldické společnosti , Zemské stavovské rodové unie, České vexilologické společnosti (dříve Vexilologický klub), Akademie heraldických nauk České republiky, Slezské genealogické a heraldické společnosti v Opavě
a registrace v projektu Heraldická terminologická konvence.