Pátrání po předcích mého rodu

Rodiny s námi spřízněné v posledních generacích

Z otcovy strany :
Linie dědečka - von Grimm,
von Eckhardt, Svoboda či von Gütling.
Linie babičky - Vedral, Novotný, Bílý či Zápotocký.

Z matčiny strany :
Linie dědečka - Rak, Malý, Nepevný, Němec, Folke či Ende.
Linie babičky - Štěpánek, Tichý, Zeman, Komárek, Kabeš, Zima, Kolář či Šenolt.

I přes vestfálský "prapůvod", na který jsem samozřejmě hrdý, nejen z úcty k předkům, se cítím být Čechem.

Velice rád uvítám Vaše jakékoliv poznatky, které se týkají našeho rodu a rodin spřízněných.

Předem děkuji.

Pátrání po sídlech, spojených s mými předky v minulém století u nás

Zámeček Olšanský dvorec v Praze na Žižkově

Dvůr s mlýnem Holubov v Měchenicích nad Vltavou

 

Pátrání po literatuře

Velice dobře zaplatím za tyto knihy či jejich xerox:

J.Holsenbürger "Die Herren von Deckenbrock (von Droste-Hülshoff) und ihre Besitzungen 1209-1570", Münster i. W. 1868.

J.Holsenbürger "Die Herren von Deckenbrock (von Droste-Hülshoff) und ihre Besitzungen 1570-1798", Münster i. W. 1869.

 

Koupím taktéž literaturu, která se zabývá šlechtictvím, genealogií, heraldikou a vědami příbuznými.

Zejména :
Petr Mašek "Modrá krev" - první vydání z roku 1992.

 

Pátrání po doposud žijící šlechtě zemí Koruny české

Budu velice vděčný za jakoukoliv informaci ohledně rodů, které spadají pod toto téma. Zejména rodiny málo známé, někdy považované za vymřelé či pozapomenuté v chudobě.

Předem děkuji.


Dále velice rád uvítám Vaše jakékoliv poznatky, které se týkají mých zálib, zejména šlechtictví, heraldice, genealogii a vědám příbuzným.

Předem děkuji.