Šlechta

Snažím se specializovat na doposud žijící šlechtické rody zemí Koruny české.

Za ty považuji všechny rody, které pocházejí přímo ze zemí Koruny české, rodiny usedlé a později zdomácnělé i aristokracii tzv. novodobou, z konce monarchie (někdy označovanou pouze za kupce titulu). Novodobé šlechtě však nepřikládám takový význam, jako rodům starým.

Velice rád uvítám poznatky Vašeho bádání či cokoliv, co se týká tohoto tématu. Zajímá mne zejména málo literárně zpracovaná či téměř neznámá doposud žijící česká aristokracie. Předem děkuji.

 

Snažím se vytvářet seznam

 

Neustále ho doplňuji, ale po zkratování harddisku v roce 2000 a i selhání záložních disket (zákon schválnosti) vše musím začít dělat znovu, bohužel mi však nezbývá čas, ale snad se to brzy zlepší. Údaje si zatím průběžně doplňuji a aktualizuji. Samotného mne překvapuje, k jak velkému počtu doposud žijících českých šlechtických rodů jsem dospěl a stále přibývají.

 

Tomu, kdo se zajímá o téma doposud žijících českých šlechtických rodů doporučuji zejména tuto literaturu :

V. Pouzar a kol. : Almanach českých šlechtických rodů (1996,1999,2001,2003,2005,2007,2009)
K. Vavřínek a kol. :
Almanach českých šlechtických a rytířských rodů (2005,2007,2008,2009,2010,2011)
P. Mašek : Modrá krev (1992,1999)
M. Mysliveček : Erbovník 1, 2 (1993,1997), Velký Erbovník 1, 2 (2005,2006)
J. Halada : Lexikon české šlechty(1992-1994,1999)
Z. R. Kinský : U nás (1933,1948)

Gothaisches Genealogisches Taschenbuch (1810-1942)
Almanach de Gotha
(1943,1944)
Genealogisches Handbuch des Adels
(1951-2009)

Hierarchie šlechty v zemích Koruny české

Doba předbělohorská :

- stav panský (oslovení Pán, Rožmberkové - Vysoce urozený)
- stav vladycký
(oslovení Urozený), později rytířský (oslovení Urozený a statečný)

Mezi šlechtu patřili dle mne i zemané, i když podle některých historiků nikoliv.

 

Od 25.3.1629 (novelizace 1640) - říšské rozdělení :
Nový systém formálně zachoval rozdělení na stav panský (tj.vyšší šlechtu) a na stav rytířský (nižší šlechtu), ale jinak přejal říšskou stupnici

 

Titul : Oslovení : Titul (oslovení) manželky: Titul synů a neprovdaných dcer (oslovení):
       
šlechtic - Edle Pán z (dříve Urozený pán) Šlechtična - Edle, Edelfrau (paní z) Šlechtic , šlechtična - Edelfräulein (... z)
       
rytíř - Ritter Pán z (dříve Urozený pán) Šlechtična - Frau von (paní z) Rytíř , šlechtična - Fräulein von (... z)
       
svobodný pán
(baron) - Freiherr
Excelence (dříve Urozený pán nebo Blahorodý pán) Svobodná paní (baronka) - Freiin, Freifrau (Excelence - dříve Urozená paní) Svobodný pán (baron) , svobodná paní (baronka, neoficiálně familiárně baronesa - Freifräulein) - Freiin, Freifrau (Excelence dříve Urozená ...)
       
hrabě - Graf Excelence (dříve Vysokorodý pán - Hochgeboren nebo Hraběcí Milost) Hraběnka - Gräfin (Excelence - dříve Vysokorodá paní - nebo Hraběcí Milost) Hrabě , hraběnka (neoficiálně familiárně komtesa - Komtesse) - Gräfin (Excelence - dříve Hraběcí Milost)
       
kníže - Fürst Jasnost - Durchlaucht (dříve Knížecí Milost) Kněžna - Fürstin (Jasnost, dříve Knížecí Milost) Podle majestátu je nejstaší syn a následník knížecího titulu dědičným princem - Erbprinz (nebo dědičným hrabětem - Erbgraf, ostatní synové a neprovdané dcery jsou princové nebo hrabata, resp. princezny nebo hraběnky
       
vévoda - Herzog Od roku 1844 se vévodové dělí na
a) mediatisované - s právem na oslovení Výsost - Hoheit
b) titulární - s právem na oslovení Jasnost - Durchlaucht
Vévodkyně - Herzogin (Výsost nebo Jasnost)  

 

Král český a císař rakouský (synové a dcery - arcivévodové a arcivévodkyně)

Modifikace hraběcího titulu :
- markrabě (markrabí) - Markgraf (moravský, Pallaviciniové)
- starohrabě - Altgraf (Salmové)
- Wildgraf (Salmové)
- landkrabě - Landgraf (Fürstenbergové)

Bezprostředním hrabatům (u nás například Harrachové, Neippergové, Pappenheimové, Schönbornové, Stadionové či Sternberg-Manderscheidtové) náleží titul Osvícenosti (Erlaucht), avšak výhradně pro hlavu rodu a jeho manželku, nikoliv však všem členům rodu. tyto rody byly pokládány za rovnorodé s královskými rody.

Některé rody užívají dodnes spojení starého a nového titulu. Například Zierotinové či Brandisové byli, resp. jsou hrabaty a pány (Graf und Herr), Waldstein-Wartenbergové jsou zase hrabaty z Waldsteina (Graf von W.), pány z wartenbergu (Herr von W.). Některé rody mají ještě další tituly, zejména baronské, které zdědily nebo které jim byly uděleny dříve - například Graf und Herr von Zierotin, Freiherr von Lilgenau nebo Graf und Herr zu Brandis, Freiherr zu Leonburg, Forst und Fahlburg.

 

Nejvyšší úřady zemské KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO :

1.

nejvyšší purkrabí KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO

2.

nejvyšší hofmistr KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO

3.

nejvyšší zemský maršálek

4.

nejvyšší komoří

5.

nejvyšší sudí zemský

6.

nejvyšší kancléř

7.

nejvyšší sudí dvorský

8.

nejvyšší písař zemský

9.

podkomoří

10.

purkrabí karlštejnský

11.

purkrabí karlštejnský

12.

purkrabí hradeckého kraje

V roce 1497 bylo stanoveno, že vždy osm největších zemských úředníků má být stavu panského a vždy čtyři rytířského. Zemské úřady byly zrušeny dne 17.3.1848 a Nejvyšším rozhodnutím přeměněny na ústavní ministerskou radu.

 

Nejvyšší dědičné úřady dvorské KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO :

1.

hrabě královské kaple :

arcibiskup olomoucký

2.

ustavičný kaplan :

opat emauzský

3.

nejvyšší almužník :

opat strahovský (od roku 1791)

4.

nejvyšší hofmistr :

knížata a hrabata Kinští z Vchynic a Tetova (od 4.4.1719)

5.

nejvyšší maršálek :

pánové z Dubé (1620 - 1706)

6.

nejvyšší dědičný stolník :

knížata z Colloredo-Mannsfeldu (od 1723)

7.

nejvyšší dědičný číšník :

hrabata Czerninové z Chudenic, vladaři domu hradeckého (od 25.4.1716)

8.

nejvyšší dědičný kráječ :

hrabata Waldsteinové (od 25.4.1716)

9.

nejvyšší dědičný kuchmistr :

hrabata Wratislavové z Mitrowicz (od 26.7.1723)

10.

nejvyšší komoří :

knížata z Lobkowicz, vévodové roudničtí (od roku 1834)

11.

nejvyšší dědičný komoří nad stříbry :

knížata a starohrabata ze Salm-Reifferscheidtu (od roku 1796)

12.

korouhevník stavu panského :

hrabata Chorinští z Ledské (od 3.4.1798)

13.

korouhevník stavu rytířského :

rytíři Voříkovští z Kundratic (od 1791)

14.

nejvyšší dědičný dveřník :

svobodní páni Mladotové ze Solopisk (od 6.5.1743)

15.

nejvyšší dědičný poštmistr :

knížata a hrabata z Paaru (od 10.4.1628)

16.

nejvyšší lovčí :

úřad nebyl obsazen dědičně

17.

mincmistr :

 

 

Nejčastější zakončení německých predikátů s příklady u doposud žijících rodů, které jsou původem ze zemí Koruny české nebo zdomácnělé :

- bach

= potok
(např. svobodní páni Komersové z Lindenbachu)

- berg

= hora
(např. hrabata ze Sternbergu)

- burg

= hrad
(např. hrabata z a na Aichelburgu)

- dorf(f)

= ves
(např. knížata a hrabata z Trauttmansdorff-Weinsbergu)

- feld

= pole
(např. knížata a hrabata z Colloredo-Mannsfeldu)

- fels

= skála
(např. svobodní páni Haasové z Hasenfelsu)

- heim

= domov
(např. svobodní páni Korbové z Weidenheimu)

- hof(f)

= dvůr
(např. svobodní páni z Eichhoffu)

- stein

= kámen
(např. hrabata z Waldstein-Wartenbergu)

- t(h)al

= údolí
(např. hrabata (Lexové) z Aehrenthalu)

 

Monarchie

Jsem přívržencem znovuzavedení monarchie, nejen z toho důvodu, že mi v žilách koluje modrá krev. Bohužel to však vidím v současné době jako utopii.